2 thoughts on “Những Trường Đại Học Của Tôi – 1 – Cuốn Tự Truyện Hay Nhất của Macxim Gorki

  1. Cảm ơn kênh nhé. Chương trình học của mình bắt buộc phải đọc rất nhiều sách văn học, nhưng không phải tác phẩm nào của dễ đọc. Cảm ơn kênh đã giúp mình đỡ mỏi mắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *