16 thoughts on “Những Khoảng Khắc hài hước trong Lớp Học Ám Sát (Part 1)

  1. Thích nhất cái mặt ông Karma những lần gian gian 😂😂😂hai con mắt hạt gạo với cái hàm răng cá sấu 😂😂😂

  2. Mặt của Karma cái đoạn tặng socola và đoạn bị thầy Koro trêu buồn cười quá 😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *