28 thoughts on “Những Câu Nói Hài Hước

  1. Nhớ vợ thương con thèm thịt chó,vợ chưa có chó chưa nuôi, câu nói này đã đi vào huyền thoại,😁😁

  2. Hay ! Gió đưa gió đẩy cột đình, gió đưa anh tới làm…"Sình" bụng em ! – Đối vậy đó.
    Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm còn "gái" (còn bím) là còn bia ôm.
    Chim say vì lựa mồi Ngon, bướm say bướm lượn quanh…Con "đê" dài.
    BASTOS = Bởi anh sáng tối ôm Sầu – Sầu ôm tới sáng ai "Bầu" vì anh? – Có được ko?
    Heineken = Hôn em ít nên em kèo em nhéo – Nhờ em kèo em nhéo "iu" em hơn. Cũ rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *