11 thoughts on “Những bộ truyện tiên hiệp hay nhất đã full

  1. Tới bây giờ thì Nhất Niệm Vĩnh Hằng cũng full rồi. Anh Thuần thì có vẻ trái với những main bạn nói trong truyện của lão Nhĩ a (rất bựa).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *