4 thoughts on “Những bộ truyện tranh thể loại quý tộc,tình cảm,phép thuật hay p4

  1. Ae cho mình xin tên truyện gì nói về sự phân biệt quý tộc và người nông dân, 2ae mồ côi rất thông minh được gia đình quý tộc nhận nuôi. Sau cùng âm mưu giết hết cả nhà rồi đốt luôn, cùng thằng con cả lập ra gia tộc mới 3 ae quý tộc. Thành lập tổ chức chuyên đi giết những người quý tộc làm việc ác buôn trẻ em. Có cả thám tử sherlock homes, chuyện hay hack não

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *