14 thoughts on “Người đàn bà yếu đuối

  1. Những thước phim đẹp nhất đến bây giờ t vẫn nhớ như in. Tin không lúc chiếu phim t mới học lớp 2 thôi. Đây là phim việt nam t xem đầu đời và nhớ đời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *