21 thoughts on “Nam Thiếp- chap 22+23+24/ TRUYỆN TRANH ĐAM MỸ

  1. Vì link tiếng trung đã mất, chỉ có tiếng hàn, nhưng mình k biết tiếng hàn, nếu bạn nào biết tiếng hàn thì dịch mình sẽ edit😂😂

  2. Gsrqtrtsjdjgdydudjdhydudnduddtdtdttdydyydtdtdbdbffgsbhshggshsgggsbscgdgsbvdcfggsgsgusksjsyusjggsvsjtyeusjsgsgfsghsffsvsvsgstysshsgsggsttshsytsusjshhsusuteehhdhsgtsfsghsgstshdgtdtdtgdhddhhdhdgdndhdghdhdgydjdbgududjutrscvshshystsgsbysyfgdhdgdggsfsvvsgyssttsydhfrsuueuggdvdvtydhdhttdhhdrtwfgwhftwjsjusytetgevgdgfxvstthwrrrfhsjsjtsysnsgtteyshefgsftshshgfwshhsysuugf😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

  3. Ad ơi sao truyen nam thiếp ko thấy ra nữa vậy nêu đổi mới kênh có thể cho minh xin đc ko ah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *