22 thoughts on “Nam Thiếp-chap 20+21/ TRUYỆN TRANH ĐAM MỸ

  1. Mình biết người thứ ba ở cùng nhà với công và thụ rồi nè😢.Thời gian sắp tới chắc chắn Khương Meri sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn.Mong cho ẻm sẽ thật là mạnh mẽ.

  2. Trời ơi tập này làm cho các bạn hủ và mình ,cùng nhau mất máu hủ tràn chề rồi . Khi mà bé Khương Meri đc Thiên Hồ 😚😚😚, mau mau chuyền thái y tiếp tục truyền máu thôi 😍😍😍. Mình hóng tập tiếp theo ,từ Boylove và đam mỹ quá ❤❤❤.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *