33 thoughts on “MỸ NHÂN VƯỢT THỜI GIAN [TRỌN BỘ] Truyện Ngôn Tình Xuyên Không Hay 2019 | MC: Ngọc Quỳnh

  1. Chuyện hây…có chúc góp ý….đả là mc đọc theo tiêu chuẩn tý…lổi chính tả n và l wa nhiều…còn man tính chất vùng miền…cần tập luện lại nha

  2. Truyện cũng đc nhưng đọc nhanh quá không truyền cảm mất cảm xúc😅 nhưng vẫn cảm ơn bạn 💗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *