One thought on “mừng sinh nhật bựa khắm

  1. mình nghi ngờ mình có khả năng giữ chân ng khác hay ko ??? khi từng ng từng người lần lượt đến rồi đi , yêu hay ko yêu cũng cùng chung 1 kết thúc là tổn thương chính bản thân mình ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *