7 thoughts on “MS 120/ 07062020 – TT

  1. Con thành kính đãnh lễ và xin ghi nhớ lời giáo huấn của {{ Hoà Thượng }} ạt .
    Con thật sự cãm dộng khi nghe giọng nói thuyết pháp đầy nội lực và ấm áp lòng người của HT ạt .

  2. Con chào Thầy ,kính thày sk hp an lạc ,và tinh tấn ,nam mô a di đà phạt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *