3 thoughts on “Món quà ý nghĩa của em gái tặng chị nhân ngày sinh nhật

  1. Chị ới, em xin phương thức liên lạc với em gái chị với, hộp quà đẹp tóa, chịu ứ nổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *