47 thoughts on “Mở đầu video mừng sinh nhật

  1. A ơi.người ta toàn hướng dẫn mấy cái này trên máy tính thôi😅…a chỉ giúp e làm video như v qua ứng dụng proshow và cách làm .thao tác làm trên điện thoại với ạ…

  2. Sao bạn không cho file resouce để mọi người có thể mang về tự chỉnh sửa??? Đã tốt thì tốt một thể đi bạn???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *