5 thoughts on “Màn nhận quà sinh nhật bá đạo của Bùi Duy Thái

 1. xem lần này là lần thứ 3,4 gì đó :v :v 
  KlQ: 10 10 1010 10 1010 10 1010 10 1010 10 1010 10 10 10 10 10
  10 10 10
  10 10 10
  10 10 10
  10 10 1010 10 1010 10 10
  …………………………………………………………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *