12 thoughts on “Luyện viết chữ đẹp happy birthday

  1. chữ đẹp quá.mà mình viết mấy lần rồi nhưng chữ mình vẫn còn xấu lắm!làm sao đây:(

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *