20 thoughts on “Lưu Diệc Phi Và Nụ Hôn Nóng Bỏng!!

  1. Đm vô lý. Vô lý hết sức thèn kia hôn mà để tay vô vai. Oh cái đm vô lý vô lý vô lý 😆

  2. A này là người hàn quốc.. và là bạn trai của chị diệc phi ở ngoài luun mà @@ chuẩn lún… tình yêu thứ 3…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *