21 thoughts on “LỜI CẢM ƠN Và Bài Hát Tự Sáng Tác CỰC ĐỈNH | Long Đầu Bạc

  1. Lần đâu em thấy anh ở Lang dịp em rất hâm mô anh những không giám qua nói chuyện lúc anh Qua Lang dịp ạ 😊😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *