11 thoughts on “LIVE | Khui quà và chúc mừng sinh nhật OMG 3Q 2 tuổi

  1. Cho mình hỏi ảo hóa khi đổi nước nó có đổi theo ko vậy ( ảo hóa tư mã ý trở thành ảo hóa tôn sách)????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *