29 thoughts on “Lấy danh tiểu thư đặt tiệc sinh nhật 120 triệu, chỉ có 5 người đến dự và cái kết

  1. 5 ngưòi dự 120 triệu? Sinh nhật bạn tui hơn 20 người mà có gần 900000k có lẽ hơn 1 tí, chị ơi chị nghĩ gì vậy trời???

  2. TÍnh ghê quá ghê có 5ng à đáng đời m đúng là loại ng dẫm đạp lên mồ hôi nước mắt của cha mẹ mày đí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *