38 thoughts on “Làm, và in thiệp sinh nhật

  1. thì ra in thiệp mời như thế này ha giờ mình mới biết nha,chúc kênh thành công nhé

  2. Vậy không tôn tiền mua thiệp mà lại theo ý mình nữa 👍 cảm ơn em nhiều nhé 😊🎵🎶🌸

  3. Làm, và in thiệp sinh nhật
    Nó ngờ làm thiệp dễ đến vậy
    Like👍
    Happy New year

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *