2 thoughts on “Làm thiệp sinh nhật với scratch

  1. Chú ơi cho cháu hỏi mới số vấn đề ạ.nó khó diễn tả nên cho cháu xin FB để hỏi cho dễ ạ

  2. Anh ơi anh hướng dẫn em lập page confession và cách hỏi trả lời bằng điện thoại ko ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *