One thought on “Làm thiệp chúc mừng sinh nhật đơn giản

  1. Mình góp ý cho bạn , theo mình video của bạn cần dài hơn , bạn cần nói chuyện trong video nhiều hơn , và video cần chất lượng hơn nữa , nhg theo mình thì video bạn ổn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *