35 thoughts on “Làm thiệp 3d Trái tim từ giấy a4 | Cách làm thiệp 20/11 đơn giản và đẹp

 1. Bạn gì đó ơi cho mình hỏi bạn dùng giấy gì vậy màu gì vậy 🤔🤔🤔🤔🤔🤔😌😌😌😌😌☹️☹️☹️🤐🤐🤐🤐🤐🤐

 2. B E A U T I F U L 🌿🌸
  💞✨✨✨✨✨✨✨💞
  ✨✨💗💗✨💗💗✨✨
  ✨💗💕💕💗💕💕💗✨
  ✨💗💕💕💕💕💕💗✨
  ✨✨💗💕💕💕💗✨✨
  ✨🌼✨💗💕💗✨🌼✨
  ✨🌿✨✨💗✨✨🌿✨
  ✨✨✨✨💌✨✨✨✨
  __________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *