4 thoughts on “Làm bánh sinh nhật bằng giấy gấp ý nghĩa mà dễ làm

  1. làm sao làm được cái mảnh màu vàng dán lên bánh kia vậy, bạn hướng dẫn kĩ hơn chút đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *