24 thoughts on “KTT _Cao H ➕🔞 cân nhắc trước khi xem

  1. Xin lỗi vì có thể hơi thô nhưng mình bị táo thì đã thốn nửa ngày trời, thụ như vậy chắc đau dữ lắm

  2. Giọng thụ kiểu này thì cmn nát cúc chứ chả chơi . . . Mỗi lần ẻm nói “đừng…đừng mà…không muốn… dừng lại… "mấy lời như này là mị có cái xúc động muốn thao chết ẻm lm sao bây giờ 😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *