30 thoughts on “Kim V và Vợ đón sinh nhật nà..(fakesub)

  1. Đuma! Dịch như này ai dịch lại bà hả ?? :))))
    Dịch nghe có mùi mờ ám ở đây đấy 😀
    "Vợ em ko mặc đồ đúng hơm ?" Kết câu này <<<:

  2. Ông Kim khuôn mặt biểu cảm 3 ĐIỂM +sud có tâm 7 điểm tất cả phim 10 và cho cái like anh sặp roai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *