37 thoughts on “Khi Chanyeol gặp EXO-L – Một cái ôm ấm áp ♥

  1. Happy New Year , oppa à , điều ước duy nhất của em năm nay là được oppa ơm 1 cái .💖💖💖💖💖 Love you so much.

  2. Giời ơi, nhìn là thấy cơm thèm khát lại nổi sùng sục, chồng tui ưi 😭😭, cả đời có khi không gặp được anh mất thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *