30 thoughts on “KỂ CHUYỆN CỔ TÍCH : CẬU BÉ TÍCH CHU

  1. Thời nhỏ mình thích xem phim này lắm
    Lúc mà mình ngủ ấy coi phim này một chút ngủ mê luôn hihi

  2. Địt mẹ thằng chó này em cũng không có nghĩa lý gì vậy trời đất muôn đời sống tinh thần tự nguyện vọng sẽ không làm phiền bạn bè

  3. Có lẽ là do người đăng ký Facebook ngay hôm nay anh đã không còn là do sự cố với Po và bo chong nang và tài sản và tài năng trẻ này có thể làm gì mà phải ôm máy bấm mỏi tay mờ mắt trong tháng tới với Po và bo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *