13 thoughts on “karma + nagisa ( lớp học ám sát )

  1. Mấy chế có biết cái con scp cục đá hoán đổi giới tính ko?Mình muốn dùng nó để hoán đổi giới tính của nagisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *