23 thoughts on “[Karaoke] Khúc Hát Mừng Sinh Nhật Remix – [Beat Phối Chuẩn] – Diby Production

  1. Em cũng rất thích bài này
    Sn của e là ngày 2 tháng 12
    Em cùng 2 cj tổ chức
    Và dòng họ bên ngoại ở kiên giang cũng đến dự và cậu Tư e cũng mở bài nhạc khúc hát mừng sinh nhật

  2. ⛩🏘🏡🏕⛱🏘🏚🎎🎏😚🍔⛩🏷😇☺😃😋😆😍🍞🌽🍓🌰🍅🌉🗾🏨🕋🎞🎞😇😇😇😇😇😇😇🎁🎀🎋⚽🎎🎑🎍🎀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *