27 thoughts on “IN PHÔNG MỪNG THỌ

  1. Xin bạn cho số ĐT để tiện liên hệ; tôi muốn đặt cái phông LỄ MỪNG THỌ cho ông bà già nhà mình tết này thọ 90 tuổi với mà ko biết làm sao để nhờ bạn giúp đây; số ĐT mình: 0989325502

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *