36 thoughts on “Hướng dẫn món Khổ Qua Xào Trứng

  1. Dạy nấu ăn mà lấy đồ inox quơ trong chảo kg dính,xào mà lấy cái vá là thấy dỡ rồi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *