36 thoughts on “Hướng dẫn gấp phong bì( bao thư) đơn giản/Lợi Art Official

  1. Các bn đã làm được phong bì nào chưa…… Xem video zui zẻ nhe 😋
    Nhớ LIKE và ĐĂNG KÍ cho kênh nhe 😘😘😘😘😘

  2. 😆😆😆😆😆😆😆😆🤩🤩🤩🤩🤩🙉🙉🙉🙉❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  3. Ai thich nho like va dang ki nha😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

  4. Cho e xin size của tấm giấy đi … Làm tới bc cuối cái bị lỗi do size của tấm giấy

  5. Good!!!😊😊😊😻😻😻❤❤❤💕💕💕💙💙💙💚💚💚💛💛💛🧡🧡🧡💜💜💜🖤🖤🖤💖💖💖❣❣❣💟💟💟💌💌💌💗💗💗💝💝💝💞💞💞💤💤💤💘💘💘💦💦💦💬💬💬🗯🗯🗯💎💎💎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *