5 thoughts on “Hướng dẫn cách làm món Thịt bò rim ngon

  1. Minh đói vê nói vø già nó nâú cho mà ăn… Sao 1 bêp Viêț làm mà 2 tên chõ mõ vô.. Vô duyên qúa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *