42 thoughts on “Hôm Nay Mình Nấu PHỞ THỊT BÒ KOBE

  1. @@ nghe giọng anh là nhớ mệ ở Huế. Mà a ơi, chỗ mình nấu theo phương châm ngọt từ xương. Nên mình phải rửa sạch xươg vs muôi trước, rồi nấu sôi mấy phút là đổ thay nước ms liền, chớ a là đổ đi mất tiêu😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *