28 thoughts on “Hôm nay mình nấu MÌ XÀO BÒ

  1. Anh Quang ko nên để thịt bò chín quá nó sẽ bị dai đó theo em anh luộc mì xong bỏ bò vô xào nhanh phát là ngon

  2. No offense, I'm a Vietnamese but somehow i like you speaking English more than by Vietnamese so i prefers watching videos in Quang Trang channel more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *