22 thoughts on “Hoàng Tử Gió Chúc Mừng Sinh Nhật Bố Hoàng Quốc Hùng

  1. thứ nhất bắt tay vs người lớn phai hơi cúi đầu .bắt bằng 2 tay
    thứ 2 boe tay ở túi quần ra.mặt đỡ vênh một chút. cúi mặt xuống.

  2. Thằng phạm tuấn mang tiếng xã hội mà giao tiếp ngu vc . Còn phải học hỏi nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *