23 thoughts on “HOÀ MINZY MỞ QUÀ SINH NHẬT TUỔI 16+

  1. Chị à nói nghe nèk fan của chị chửi idoi của em nèk chị tính sao làm video nói lại với fan đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *