27 thoughts on “Hóa Long Ký – Chap 266+267

  1. Manh manh đã trở lại… 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

  2. Ôi đợi truyện của ad lâu quá , giờ quên cốt truyện rồi sao giờ ? Mà truyện thái tử ad còn dịch chứ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *