26 thoughts on “Hóa Long Ký Chap 256 đến 258

  1. Rất cám ơn Manh Manh nha!!!! Mình ủng hộ nhóm để coi như phần nào tỏ chút lòng thành với Manh nha. Mong nhóm luôn duy trì. Vạn tuế Vạn tuế!!!

  2. Tự dưng mong chờ Liêm Trinh tinh quân hắc hóa 😂😂😂, cảm thấy vừa ngầu vừa sắc

  3. thế méo nào tui lại đọc thành " Liêm Trinh tinh quân sự tuyệt liêm sỉ" :))))))))))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *