Happy birthday to you- Sáo trúc – Cảm âm dễ thổi cho người mới họcTặng sinh nhật cô bạn gái.
Cảm âm dễ học cho người mới thổi
Đồ đồ rê đồ fa mi
Đồ đồ rê đồ sol fa
Đồ đồ Đô2 la fa fa mi rề
Rề mi fa fa rề sol.
Đồ đồ rê đồ fa mi
Đồ đồ rê đồ sol fa
Đồ đồ Đô2 la fa fa mi rề
Sib Sib la fa son fa fa ….

Nguồn: https://ethellenterprises.com/

Xem thêm bài viết: https://ethellenterprises.com/category/meo-vat/

3 thoughts on “Happy birthday to you- Sáo trúc – Cảm âm dễ thổi cho người mới học

 1. Cảm âm bài happy birthday cho bạn nào cần
  sol sol la sol do2 si
  sol sol la sol re2 do2
  sol sol sol2 mi2 do2 si la
  la si do2 do2 la re2

  sol sol la sol do2 si
  sol sol la sol re2 do2
  sol sol sol2 mi2 do2 si la
  fa2 fa2 mi2 do2 re2 do2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *