9 thoughts on “Hài Happy Birthday Cải Lương , Không Thể Nhịn Cười

  1. Tôi có giọng cười hơi gióng asmobile một xíu nên tôi vào cười cho vui ha hahahahahahahahahahahahahaha háha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *