One thought on “GAN BÒ XÀO THƠM CÀ siêu ngon.

  1. Bà người Nam à mà gọi là thơm. Cà chua thì nói luôn là cà chua, bày đặt gọi "cà". Rất dễ hiểu nhầm vì có nhiều loại cà khác nhau. Trình bày gãy góc hơn chị nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *