30 thoughts on “Fairy Tail Truyện – Nalu – Tại sao cậu là hôn tớ…?

  1. Hello mấy bạn! Còn ai nhớ Aiko không zậy? Sorry mọi người vì dạo này không ra video thường xuyên được, Aiko phải học rất nhiều nên mong mấy bạn thông cảm! Nhưng Aiko sẽ cố gắng dùng thời gian rảnh để làm video cho các bạn!
    Aiko Love You~ >3<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *