18 thoughts on “Fairy Tail Truyện – Nalu – Ghen

  1. Cái này bạn vẽ à
    Nếu bạn vẻ thì bạn làm từ tập nối tiếp như phim nha nhưng ngoại truyện nhá hay lắm lắm lắm luôn
    Cho nalu hôn lucy nhiều vô mk thích~~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *