29 thoughts on “Du Thiên được đại gia Thụy Điển tặng 300 triệu tiền mặt

  1. Du thiên là ca sỹ có tài vừa hát hay vừa sáng tác dk.1000like💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

  2. tao cảnh cáo tụi bây mấy thằng chửi Du thiên coi chừng đầu tụi bây rơi xuống đất hết đó

  3. Mấy ông ngồi rảnh ngta ung hộ miền trung ngta nói cho ong biết chắc đợt nào mà ngta chẳng ung hộ cái này thật 100%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *