3 thoughts on “Đọc truyện đêm khuya VOV Media số – 100 | Truyện ngắn: Đoạn trường thảo

  1. Mong nhà đài ngày up 1 truyện. Đây là 1 phần k thể thiếu trước mỗi giấc ngủ của tôi. Xin cảm ơn

  2. Mong nhà đài ngày up 1 truyện. Ngày nào cũng nghe như 1 thói quen chứ mấy ngày mới có cũng buồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *