9 thoughts on “ĐÊM NHẠC MỪNG SINH NHẬT ĐỨC MẸ tại THÁI HÀ lúc 20:00 ngày 07.09.2018

  1. Đúng là moi nguoi đã lãng quên Me MA RI A,THÁNH LỂ ĐÃ THAY ĐỔI,ÔNG THÁNH GIUSE LÀ BAN THANH SẠCH BÀ MA RI A,mà đổi100 nam,100 năm chi nguoi tran gian, MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI ,MẸ THIEN CHÚA,MẸ ĐẦY ƠN PHÚC,ME CỦA HỘI THÁNH,THÂT LÀ PHẠM THÁNH,

  2. Chua oi ! Khong ngo Thai Ha co nhieu em hat hay qua , hy vong se duoc thuong thuc nhieu
    Chuong Trinh trong tuong lai , Xin Chua chuc lanh cho Tat Ca 🙏Ta On Chua va Me

  3. Gentle women quiet light morning star so strong and bright gentle Mother peaceful dove teach us wisdom teach us love, You were chosen by the Father You were chosen for the Son You were chosen from all woman from all women shining one.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *