8 thoughts on “Dạy Viết Chữ Lên Bánh Sinh Nhật

  1. Thầy dạy viết chữ lên bánh bao nhiêu tiền vậy thay, e chỉ học để làm bánh kem cho con gái , gia đình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *