32 thoughts on “Đây Có Lẽ Là Phim Việt Nam Cũ Hay Nhất Mà Mình Đã Từng Xem :D

  1. Ngày xưa phụ nữ đàn bà con gái thấy chịu nhiều khổ cực quá. Bà nội mình mẹ mình cũng như vậy

  2. Bắc là cái dân đc mệnh danh cái miệng đi trước mọi thời đại. dụng tục ngầm nhất mà lại nhiều chuyện nhất.

  3. Bạn trẻ nào khó hiểu thì đây là thời đấu tố địa chủ. Con đấu tố cha. Bạn bè đấu tố nhau. Cháu đấu tố ông. 1 thời kỳ đen tối, đúng cũng tố, sai cũng tố, đổ máu bao con người

  4. Cây súng chuối tui từng chơi.. Nhớ ngày xưa quá, ước gì được trở lại như ngày xưa

  5. pháo nổ pháo nang cả làng chịu chưa… trò pháo đất này ngày xưa mình cũng từng chơi rồi 😁

  6. Tất cả là bởi chiến tranh, bởi vậy nếu bây giờ có tranh chấp lãnh thổ thì thỏa hiệp trao đổi luật pháp quốc tế vẫn là hơn động binh đao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *